Rejuvenating Spirit of the Land Installation 2019

SONY DSC